Traplift of vloerisolatie? Ook thuiswonende ouderen moeten verduurzamen
Ouderen willen graag langer in hun huis blijven wonen. De overheid stimuleert dat. Aan de andere kant wil de overheid dat ze hun woning verduurzamen. Die twee zaken botsen als de oudere moet kiezen tussen een traplift of vloerisolatie.

Ouderen verzinnen allerlei manieren om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Een tachtigjarige dame vertelt dat ze uit bad klautert door haar ellebogen over de rand te leggen en de rest van haar lichaam eroverheen te schuiven. Uit voorzorg legt ze een handdoek op de badrand.

Deze zelfredzame dame wordt anoniem aangehaald in het onderzoek Grijze haren, groene huizen. Deze studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat over de mogelijke strijdigheid tussen langer zelfstandig thuis wonen en het verduurzamen van woningen.

In noodtempo isoleren

Beide zijn overheidsdoelstellingen. Om de CO2-uitstoot te halveren, moeten Nederlandse huizen in een noodtempo worden geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen en van het gas af. ‘Vanaf 2030 gaat het om duizend woningen per dag’, aldus PBL-onderzoeker Frans Schilder.

Aan de andere kant stimuleert de overheid ouderen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Alleen ouderen met ernstige gezondheidsproblemen belanden op den duur in een verpleeghuis. Dat beleid slaat aan, omdat het aansluit bij de wensen van ouderen zelf. De overgrote meerderheid blijft het liefst wonen in de eigen vertrouwde woning en dito omgeving.

Zelfstandig wonen

In de praktijk blijven de meeste ouderen ook zelfstandig wonen. Van alle 65-plussers woont slechts 6 procent in een verpleeghuis, becijferde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hoe ouder de mensen, hoe groter de kans dat een verpleeghuis onvermijdelijk wordt. Veel verpleeghuisbewoners zijn 85-plussers. Van deze groep woont bijna een op de drie niet meer zelfstandig thuis.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het beleid ouderen te helpen thuis te blijven wonen. ‘Het zit soms in kleine dingen’, zegt Fleur de Bruijn, woordvoerder van de Haagse wethouder Zorg, Kavita Parbhudayal. ‘Een oudere man klaagde bij de wethouder dat hij de supermarkt niet meer lopend kon halen. Hij wilde onderweg even kunnen uitrusten. De gemeente heeft een bankje neergezet. Dit heeft geleid tot een bankjesplan voor de hele stad.’

Tegengestelde belangen

Het beleid gericht op langer thuis wonen en de opgave miljoenen woningen te verduurzamen, kunnen elkaar flink in de wielen rijden, waarschuwt het PBL. Huiseigenaren zijn sowieso al moeilijk in beweging te krijgen, maar met name bij de groeiende groep 75-plussers staat verduurzaming van hun huis niet op nummer één van hun verlanglijstje.

De geringe ambitie van ouderen de vloer te laten isoleren of zonnepanelen te bestellen, heeft diverse redenen. Ten eerste is het financiële voordeel soms erg gering. ‘Isolatie wordt vaak aangeprezen als een manier de energiekosten te verlagen. Bij een groep ouderen zet dat weinig zoden aan de dijk. Ze zijn zuinig en gebruiken weinig, waardoor er weinig te besparen valt’, aldus PBL-onderzoeker Schilder.

De leeftijd speelt ook een rol. Een 76-jarige die hoort dat de terugverdientijd van een warmtepomp pakweg vijftien jaar is, wordt daar niet snel enthousiast over. Bovendien willen veel ouderen wat geld achter de hand houden voor het geval ze extra zorg moeten inkopen.

Honkvast

De tweede reden is dat 75-plussers geen liefhebbers zijn van ingrijpende verbouwingen. De woning aanpassen om er langer te kunnen blijven wonen, is vaak de enige reden de deur te openen voor werklui.

De derde reden is dat ouderen honkvast zijn. Als het niet hoeft, verhuizen ze niet. Een verhuizing is bij uitstek het moment waarop veel huizenkopers hun huis moderniseren en, steeds vaker ook, verduurzamen. Wie dat doet, mag bovendien meer lenen.

Dat ouderen zelden verkassen naar een andere woning, betekent dat een groeiend deel van de Nederlandse woningen waarschijnlijk niet wordt verduurzaamd. Dat staat op gespannen voet met de Parijse klimaatdoelen en het streven om het gebruik van gas drastisch terug te dringen.

Doorstroommakelaar

Een oplossing is ouderen te verleiden te verhuizen naar een energiezuinige woning. De nieuwe bewoners van hun oude woning kunnen deze dan aanpakken en verduurzamen. PBL-onderzoeker Schilder heeft vooralsnog geen hoge verwachtingen van deze aanpak. ‘Het bedrag dat ouderen uitsparen door lagere energielasten in een nieuwe woning is te laag om ze over de streep te trekken. Het duurt zo’n 25 jaar voordat je de kosten van de verhuizing hebt goedgemaakt. En dan laat ik nog buiten beschouwing dat ouderen niet graag hun huis verlaten.’

Gemeente Den Haag is van plan hiervoor een speciale ‘doorstroommakelaar’ aan het werk te zetten. Maar dit project verkeert nog in een experimentele fase. ‘We proberen ouderen verder te stimuleren hun woning te isoleren’, aldus De Bruijn. ‘We leggen minder nadruk op de kostenbesparing. Veel ouderen hechten meer belang aan zaken als comfort, veiligheid en een gezonder binnenklimaat.’

Plateuliften

U wil het hefplatform of hefplateau in werking zien alvorens u koopt? Dit kan uiteraard in onze showroom te Waregem. Ook bij een klant van ons in uw buurt kan u zowel het hefplatform komen bekijken en onze tevreden klant aan het woord horen. huislift

Traplift nodig?

De trapliften of stoelliften van Comfortlift passen op bijna elke trap. Vreest u geen geschikte traplift te vinden voor uw smalle trap? Comfortlift heeft de grootste diversiteit aan trapliften in België. Onze expert maakt een offerte op maat van uw trap en uw wensen, waardoor u niet teveel betaalt voor een traplift.